Pozytywnie Interaktywni

LINK DO STRONY PROJEKTU: https://sites.google.com/site/pozytywnieinteraktywni/

„Pozytywnie Interaktywni” jest projektem edukacyjnym realizowanym przez Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie. Projekt ten obejmuje zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Można go podzielić na dwa główne obszary:

1. Interaktywacja:

    promowanie wykorzystania nowych technologii takich jak np. tablica interaktywna wśród nauczycieli naszej szkoły i w społeczności lokalnej oraz tworzenie szkolnej bazy zasobów interaktywnych do wykorzystania na lekcjach języków obcych;
     przygotowanie i zachęcenie uczniów do poszukiwania sposobów na naukę języka poza salą lekcyjną.

2. Maratony/warsztaty językowe:

     nietypowe lekcje języka angielskiego, w czasie których poprzez zabawę i doświadczenie, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak tablica interaktywna e-beam, Interwrite, komunikator Skype czy poczta elektroniczna, uczniowie poszerzają swoją wiedzę z języka angielskiego.

Ankiety przeprowadzane wśród uczniów potwierdzają fakt, iż dobrze rozplanowane lekcje, na których wykorzystywana jest np. tablica interaktywna w pełnym zakresie jej możliwości, są ciekawsze, a informacje podane w tej formie bardziej zapadają w pamięć.

Nauczyciele również dostrzegają zalety zajęć interaktywnych. Internet daje tak wiele możliwości uatrakcyjnienia materiału zamieszczonego w książce.

Bardzo dobre efekty przyniosło też zaangażowanie uczniów we wspólne tworzenie materiałów do nauki języka angielskiego, a w szczególności Quizlet i Glogster. Z obserwacji nauczycieli języka angielskiego znacznie poprawiły się oceny ze znajomości słownictwa, a uczniowie są bardziej zaangażowani w proces uczenia się, wiedząc, że ich pomysł czy materiał zostanie wykorzystany przez nauczyciela w czasie lekcji.

Jeszcze większym sukcesem okazały się maratony i warsztaty językowe. Sukces, o którym mowa, nie jest związany tylko z poprawą umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, ale także w relacji uczeń – nauczyciel. W czasie takich nieformalnych lekcji języka uczniowie stają się bardziej otwarci, częściej się wypowiadają, zgłaszają i chętniej angażują się w pracę w grupach. Nauczyciel staje się partnerem w zdobywaniu wiedzy. Tę relację nie trudno potem przenieść na grunt regularnych lekcji języka w szkole. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i właściwemu rozplanowaniu czasu, nawet zajęcia od 9.00 do 22.00 stają się nie tylko efektowne, ale i efektywne.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Featured Post 5